Zakuulan Inquisitor

Female

Zakuulan Inquisitor - Female CloseZakuulan Inquisitor - Female FrontZakuulan Inquisitor - Female BackZakuulan Inquisitor - Female SideZakuulan Inquisitor - Female Left

Male

Zakuulan Inquisitor - Male CloseZakuulan Inquisitor - Male FrontZakuulan Inquisitor - Male BackZakuulan Inquisitor - Male RightZakuulan Inquisitor - Male Left

Individual Pieces

Zakuulan Inquisitor ChestguardZakuulan Inquisitor PantsZakuulan Inquisitor BootsZakuulan Inquisitor HelmetZakuulan Inquisitor GlovesZakuulan Inquisitor BeltZakuulan Inquisitor Bracers

Dyed

White and Medium Pink

 Zakuulan Inquisitor Dyed FrontZakuulan Inquisitor Dyed Back

Hides Hood

Zakuulan Inquisitor Hides Hood

Head Zakuulan Inquisitor’s Helmet
Chest Zakuulan Inquisitor’s Chestguard
Hands Zakuulan Inquisitor’s Gloves
Waist Zakuulan Inquisitor’s Belt
Legs Zakuulan Inquisitor’s Pants
Feet Zakuulan Inquisitor’s Boots
Wrists Zakuulan Inquisitor’s Bracers

Similarity:

Head Pieces

Chest Pieces